Servis

Hoci sú všetky výrobky Inglesina vyrábané z provotriednych materiálov modernými technológiami a s maximálnou možnou starostlivosťou, môže sa stať, že budete potrebovať servisnú podporu poskytovanú našu firmou. Záručné opravy kočíkov Inglesina sú vykonávané výhradne prostredníctvom predajne, kde bol kočík zakúpený. Tá vyplní reklamačný protokol a kočík riadne zabalí, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave, a odošle k nám do servisu.

Mimozáručné opravy a predaj náhradných dielov zaisťujú:

  • Praha: Dětský ráj, Levobřežní 8
  • Brno: Ing. Fiedler, Trnkova 144, 62800 Brno, tel: 544 217 100, 548 212 335

Do opravy, či už záručnej alebo pozáručnej, dávajte vždy kočík očistený, bez blata a bez zvyškov jedla. Znečistenie kočíka môže byť na jednotlivých predajniach dôvodom zamietnutia reklamácie z hygienických dôvodov.

Thank you for rating this article.